herbugk wWójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

   Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2020 roku. Program na rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia .

  Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2021 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza. Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter.

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 30 września 2020 .

Wójt Gminy Krasnystaw     /-/ Edyta Gajowiak – Powroźnik

WNIOSEK
PROGRAM WSPÓŁPRACY

Data opublikowania: 05:16, 21 września 2020

Kategorie: Wiadomości