Zarządzenie Nr 16/2022Wójta Gminy Krasnystawz dnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Data opublikowania: 15:55, 3 lutego 2022

Kategorie: NGO