Zarządzenie Nr 24/2024
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 15 lutego 2024 r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Regulamin

Data opublikowania: 13:55, 16 lutego 2024

Kategorie: StowarzyszeniaWiadomości