Zarządzenie Nr 15/2020Wójta Gminy Krasnystawz dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krasnystaw w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Data opublikowania: 10:52, 12 marca 2020

Kategorie: NGO