Sołtysi, strażacy i pracownicy samorządowi z gminy Krasnystaw zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę i krzyżami zasługi.

    Podczas uroczystej sesji, która odbyła się we wtorek 30 maja wyjątkowo w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej a nie w urzędzie gminy, odznaczenia odebrało siedem osób. Halina Marucha i Wiesław Kocimski zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi, a Teresa Jakubiec i Leszek Waręcki – srebrnymi. Ponadto Andrzej Bas otrzymał Medal Złoty za Długoletnią Służbę, a Dariusz Harmas i Jarosław Szymański – medale srebrne.

   Wtorkową sesję rozpoczął przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Krzysztof Golec, uroczystość prowadziła dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska, a sylwetki odznaczonych prezentowała wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik.

 

    Halina Marucha przez 42 lata była sołtysem wsi Małochwiej Duży. W latach 1988 – 1992 zasiadała w Gminnej Radzie Narodowej w Krasnymstawie, a od 1977 do 2019 roku była przewodniczącą miejscowego koła gospodyń wiejskich. W latach 70. minionego wieku Halina Marucha była kierownikiem Kina „Tatry” w Małochwieju Dużym, a w 2012 roku została uhonorowana tytułem „Sołtys roku”.

    Wiesław Kocimski przez wiele lat prowadził gospodarstwo rolne, które specjalizowało się w produkcji mleka, a w 2013 roku zajęło pierwsze miejsce w „Agrolidze Województwa Lubelskiego”. Ze względu na tradycje rodzinne w wieku 16 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupem, a po uzyskaniu pełnoletności został prezesem tej jednostki. Funkcję tę pełni do dzisiaj, czyli od ponad 50 lat.

    Teresa Jakubiec od 1994 roku do 2023, czyli przez 29 lat była sołtysem Sołectwa Zastawie Kolonia – Łany. W latach 2002 – 2006 była radną Rady Gminy Krasnystaw, a w 2010 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. To m.in. jej zaangażowanie doprowadziło do realizacji wielu inwestycji, głównie drogowych, w tym najnowszej i zakończonej w 2021 roku przebudowy drogi powiatowej Krasnystaw – Łany – Kolonia Chełmiec w Łanach.

    Leszek Waręcki zawodowo i społecznie jest związany ze strażą pożarną. Wprawdzie w 2010 roku przeszedł na emeryturę, ale nie zakończył swojej przygody z pożarnictwem i poświęcił się jej z jeszcze większym zaangażowaniem. W latach 2001 – 2021 pełnił funkcję naczelnika, a od 2021 jest prezesem OSP Małochwiej Duży. Dzięki jego staraniom w latach 2012 – 2014 w ramach projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego” na potrzeby jednostki udało się zakupić średni i lekki wóz ratowniczo-gaśniczy. Poza działalnością strażacką angażuje się w różne akcje społeczne i wydarzenia, w tym: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, obchody „600 lecia wsi Małochwiej” czy w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

    Andrzej Bas pracuje zawodowo od 36 lat, a od 2007 roku jest zatrudniony w Urzędzie Gminy Krasnystaw. W latach 2008 – 2014 pełnił funkcję zastępcy kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a przez kolejnych pięć lat był jego kierownikiem. Główne zadania to nadzór nad planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz inwestycjami, finansowanymi z budżetu gminy oraz funduszy krajowych.

    Dariusz Harmas pracuje w gminie Krasnystaw od lutego 2003 roku. W 2019 roku został powołany na stanowisko kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Do jego głównych obowiązków należy prowadzenie zadań w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych i programów krajowych. Odpowiada również za zamówienia publiczne oraz funkcjonowanie referatu budownictwa.

    Jarosław Szymański rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Krasnystaw 1 maja 2003 roku. Od początku prowadzi sprawy związane z ustalaniem i określaniem wymiaru podatków lokalnych, ustaleniem wysokości pomocy de minimis rolnikom, a także bierze udział w pracach komisji szacującej szkody w uprawach polowych spowodowanych anomaliami pogodowymi oraz odpowiada za spis powszechny oraz rolny.

    Krzyże zasługi i medale wręczył wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik w asyście posłanki Teresy Hałas i senatora Józefa Zająca.

    Uroczystą sesję rady gminy zakończyła część artystyczna w wykonaniu Klubu Solisty, prowadzonego w GCK w Siennicy Nadolnej przez Zbigniewa Wolanina.

Data opublikowania: 10:38, 31 maja 2023

Kategorie: Wiadomości