o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni S-l z utworów górnokredowych umożliwiającego pobór wody powyżej 10 m3/h, na działce nr 300/3, obręb ewid. Zakręcie Kolonia dla nawadniania upraw polowych i gospodarowanie wodą …

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 09:29, 18 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości