herbugk wKrasnystaw, dnia 18.08.2021 r.

PrzewodniczącyRady Gminy Krasnystaw RG.0002.5.2021

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) zwołuję XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 26 sierpnia 2021 r. na godz.10:00 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Małochwiej Duży gmina Krasnystaw.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXVII sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec       

Projekty uchwał (archiwum skompresowane zip)

Data opublikowania: 07:52, 19 sierpnia 2021

Kategorie: Wiadomości