o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie młyna zbożowego do przemiału ziarna pszenicy i żyta wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego na działce Nr ewid. 1588, obręb ewidencyjny Wincentów, jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw, z dnia 3 września 2021 r., znak: GK.6220.4.2021.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 08:55, 3 września 2021

Kategorie: Wiadomości