herbugk mm

Na podstawie art. 36 k.p.a. w związku z art. 35 § 3 k.p.a. zawiadamiam, iż wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku.

Nie załatwienie sprawy w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jest niezależne od organu, a wynika z trwającej nadal procedury legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1692) oraz z powodu braku przekazania Gminie Krasnystaw przez Wojewodę środków na realizację wypłat dodatku węglowego.

Data opublikowania: 10:40, 16 września 2022

Kategorie: Wiadomości