herbugk m

zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 109744L w m. Niemienice” z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: GK.6220.1.2022.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 06:04, 15 kwietnia 2022

Kategorie: Wiadomości