zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw -Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. 6,506 km” z dnia 5 maja 2022 r., znak: GK.6220.7.2021.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:53, 6 maja 2022

Kategorie: Wiadomości