herbugk mKrasnystaw, dnia 04.10.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.7.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 12 października 2021 r. na godz.10:00.Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203  – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały:
w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji projektu „W kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach Programu Horyzont 2020.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Gminy    /-/ Krzysztof Golec     

Projekt uchwały

Data opublikowania: 09:32, 5 października 2021

Kategorie: Wiadomości