Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadzone zostały następujące zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie:

wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu;
kontakt z pracownikami UG i GOPS możliwy jest jedynie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP;
wizyty osobiste w siedzibie UG i GOPS możliwe tylko drzwiami głównymi winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny;
Urząd Stanu Cywilnego w Krasnymstawie przyjmuje interesantów jedynie w sprawach dotyczących rejestracji (stanu cywilnego) urodzeń, małżeństw i zgonów oraz w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych. W trakcie obsługi w pomieszczeniu może przebywać wyłącznie 1 interesant;
wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewami elektronicznymi;
korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
dyżury Wójta Gminy Krasnystaw odbywające się we wtorki zostają odwołane;
skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Krasnystaw przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie w następujący sposób:

Nazwa komórki organizacyjnej
 Telefon
Adres e-mail

Sekretariat
82 576 37 5382 576 14 3282 576 24 35
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl

Biuro Obsługi Mieszkańców
82 576 37 53 wew. 004
boi@krasnystaw.ug.gov.pl

Referat FinansowyPodatki – wymiarPodatki – księgowość
82 576 37 53 wew. 10982 576 37 53 wew. 108
anna.psiuk@krasnystaw.ug.gov.plpodatki@krasnystaw.ug.gov.pl

Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
82 576 37 53 wew. 206
budownictwo@krasnystaw.ug.gov.pl

Referat Organizacyjny
82 576 37 53 wew. 102
iwona.solan@krasnystaw.ug.gov.pl

USC, Meldunki
784 615 69182 576 37 53, wew. 001
usc@krasnystaw.ug.gov.pl

Data opublikowania: 11:09, 30 października 2020

Kategorie: Wiadomości