zniwa2

Rozpoczął się okres żniw, czyli wzmożonej aktywności rolników. Pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie podczas pracy, aby zapobiegać niepotrzebnym wypadkom. W związku z wysokim zagrożeniem pożarowym, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie zwraca się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac polowych i w lasach, gdyż utrzymujące się w wysokie temperatury, przy braku opadów deszczu, mają bardzo duży wpływ na zagrożenie wystąpienia pożaru.

Przypominamy zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac polowych podczas żniw.

Należy zadbać o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw! Maszyny pracujące po kilka godzin w upale przegrzewają się i może dojść do pożaru.
Podczas wykonywania prac polowych należy zabezpieczyć się w sprzęt gaśniczy! Zalecane jest, aby oprócz gaśnic, dodatkowo zorganizować tak prace, aby w pobliżu były ciągniki z pługami do oborywania miejsca pożaru.
Urządzenia wydechowe silników spalinowych należy zabezpieczyć przed wylotem iskier, silniki spalinowe ustawiać na podłożu niepalnym.
Należy ze szczególną rozwagą używać otwartego ognia, palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych.
W czasie naprawy maszyn przy użyciu spawarek i palników należy dodatkowo takie miejsce zabezpieczyć i dozorować jeszcze przez kilka godzin po skończeniu naprawy.
Podczas obsługi, a także napraw maszyn i urządzeń palenie tytoniu jest zabronione.

Pamiętajmy też, że każdego roku w trakcie prac polowych zdarzają się wypadki z udziałem najmłodszych. Wynika to zarówno z niewłaściwej opieki nad dziećmi pomagającymi w gospodarstwie rolnym, jak i nałożeniem obowiązków przekraczających ich umiejętności!

ustawienie stert

Data opublikowania: 11:44, 4 sierpnia 2020

Kategorie: Wiadomości