Informujemy, iż zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Gmina Krasnystaw zapewnia zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych

do, i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, jeżeli dowóz wykonują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.Wnioski w sprawie zwrotu kosztów dowozu wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Krasnystaw, Biuro Obsługi Interesantów (parter budynku ) w terminie do 15 sierpnia 2021 r.

 

Załączniki:

wniosek
oświadczenie o nr konta

Data opublikowania: 07:14, 2 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości