Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiHenryk Kowalczykinformuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

 

 

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:132,00 zł * ilość ha użytków rolnychoraz48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostekprzeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:

3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

więcej informacji na :

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Data opublikowania: 12:27, 25 stycznia 2023

Kategorie: Zwrot podatku akcyzowego