Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsiinformuje:Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

       Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminieprzelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Formularze obowiązkowe: (jako załączniki)

edytowalny akcyza 2021
oświadczenie produkcja rolna
formularz pomoc inna niż pomoc…

Formularze fakultatywne (w zależności od sytuacji rolnika) (jako załączniki)

oświadczenie o dzierżawach
oświadczenie rolnik inna gmina

 

Data opublikowania: 12:11, 23 lipca 2021

Kategorie: Wiadomości