OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na podstawie Uchwały Nr XLVI/332/10 z dnia 28 września 2010 r. zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe […]

Zaproszenia do współtworzenia projektu

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.      Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2021 roku. Program na rok 2021 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia.    Zapraszamy do wskazania propozycji […]

Protokół z konsultacji

Z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Więcej …

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Więcej …

Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.    Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2020 roku. Program na rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia .   Zapraszamy do wskazania propozycji […]