Położenie Gminy Krasnystaw w obrębie ekologicznego systemu obszarów chronionych, odznaczających się urozmaiconą rzeźbą terenu, okazami rzadkiej roślinności, o bardzo dużych walorach widokowych, rekreacyjnych, turystycznych i jednocześnie zachowane w niezłym stanie środowisko naturalne sprawiają, że nie można pozostać obojętnym wobec tych walorów przyrodniczych.

Powyższe względy przyczyniły się do podejmowania przez samorząd Gminy działań służących ochronie środowiska oraz przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja inwestycji wpływających znacząco na poprawę życia mieszkańców odbywa się w szacunku do przyrody i rozumieniu jej praw oraz harmonijnego współistnienia. Zmieniajmy naszą rzeczywistość w ten sposób, aby dobro ogółu mieszkańców wynieść ponad problemy jednostek. Aby zrównoważony rozwój gospodarczy Gminy nie był przeszkodą w zachowaniu naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych – jako nieprzemijającego kapitału dla przyszłych pokoleń.

Informacja o zwołaniu sesji

Przewodniczący                                                                                                Krasnystaw, dnia  08.05.2024 r. Rady Gminy Krasnystaw    […]

Pomnik Protazego Wnorowskiego odsłonięty

Dokładnie 100 lat od śmierci Protazego Wnorowskiego na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie został odsłonięty pomnik wieloletniego kierownika szkoły w Małochwieju Dużym w gminie Krasnystaw. Monument powstał dzięki środkom ze zbiórki społecznej, prowadzonej przez obecnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji Protazego Wnorowskiego, którą w kościele św. […]

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportami sporządzonym przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .o.o. w Chełmie, ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Pierwsza sesja nowej rady

Wojciech Kowalczyk jest od poniedziałku 6 maja oficjalnie wójtem gminy Krasnystaw. Zastąpił na tym stanowisku Edytę Gajowiak-Powroźnik, a podczas pierwszej sesji rady gminy razem z radnymi odebrał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie. Przewodniczącym nowej rady będzie Krzysztof Golec, który pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Na wiceprzewodniczących radni wybrali Agnieszkę Czarnecką i Annę […]

Projekt pt.: „Step by step – wszystko wiem”

Gmina Krasnystaw podpisała umowę nr 199/FELU.10.01-IŻ.00-0036/23-00 z Województwem Lubelskim , o dofinansowanie projektu „Step by step – wszystko wiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Informacja – Szacowanie strat rolniczych

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat rolniczych spowodowanych wystąpieniem wiosennych przymrozków.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W związku zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie Krasnystaw (obręb 0003 – Czarnoziem), oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 565/1, o powierzchni 0,0145 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 565, o powierzchni 0,3988 […]