Informacja Wójta Gminy Krasnystaw

I N F O R M A C J A

W Ó J T A   G M I N Y   K R A S N Y S T A W


W związku wyborami Samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. Wójt Gminy informuje, mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali wyborczych


GODZ. 9:00 PRZYSTANEK ŚWIETLICA OSP STĘŻYCA NADWIEPRZAŃSKA I 9:15 ŚWIETLICA STĘŻYCA ŁĘCZYŃSKA PLANOWANY POWRÓT GODZ. 10:00

GODZ. 11:00 PRZYSTANEK NA KOŃCU WIOSKI DO LOKALU WYBORCZEGO W LATYCZOWIE PLANOWANY POWRÓT GODZ. 12:00

GODZ. 13:00 ŚWIETLICA WIEJSKA W KOL. NIEMIENICE DO LOKALU WYBORCZEGO W JAŚLIKOWIE PLANOWANY POWRÓT GODZ. 14:00

GODZ. 15:00 WIEJSKI DOM KULTURY W KRYNICY DO LOKALU WYBORCZEGO W CZARNOZIEMI PLANOWANY POWRÓT GODZ. 16:00

                                         Z poważaniem

                                          Pełniący funkcję Wójt Gminy Krasnystaw

                                           /-/ Wojciech Kowalczyk

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 2Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Lekcja WOS-u w Urzędzie Gminy

IMG 5221W dniu 16 października, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie do Urzędu Gminy w Krasnymstawie zawitali uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej wraz z nauczycielką Beatą Wrońską.
Celem wizyty w Urzędzie było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.
Wizytę rozpoczęli w gabinecie Wójta Wojciecha Kowalczyka, który mówił o swoich zadaniach jako urzędnika administracji lokalnej i zakresie obowiązków.

Czytaj więcej...

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

   Dnia 12 października w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie odbyły się Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli  nauczyciele uczący w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.

Czytaj więcej...

Piknik Kulturalno-Naukowy

Dnia 15 października w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbył się Piknik Kulturalno - Naukowy zorganizowany przez Wójta Gminy Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej przy współpracy Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u