Jarmark Świętojański

jarmark 2016 1225 czerwca 2016r. w ruinach zamku w Krupem odbył się Jarmark Świętojański.
   W części artystycznej na plenerowej scenie prezentowały się zespoły dziecięce i młodzieżowe: Zespół Taneczny POVER DANCE  i Klub Solisty z GCK w Siennicy Nadolnej oraz Zespół Tańca Ludowego KORAL z Małochwieja Dużego.

   W dalszej części wystąpili: Zespół Wokalny MELODIA, Zespół Radość z Liszna, Kapela Cukrowniacy, Kapela Uroczysko, Nie wiejska, nie miejska – Kapela Kataryna, Kapela Podwórkowa „Wygibusy” z Biłgoraja.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie „WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”

wtorek, 21 czerwca 2016 r.

W dniu 14.04.2016r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNIE DLA GMINY KRASNYSTAW”
pod numerem KRS 0000612817

Czytaj więcej...

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje o obowiązku prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt przez ich właścicieli. Dotyczy to zwierząt, których tkanki przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej...

X Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Krasnymstawie

zmg 2016 01W dniu 18 czerwca 2016 r. w Siennicy Nadolnej odbył się X Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Krasnymstawie. Spotkali się delegaci, przedstawiciele do Zarządu Oddziału, ustępujące władze oraz licznie przybyli zaproszeni goście.

Czytaj więcej...

Aktywni w pozyskiwaniu funduszy, aktywni w działaniu !


malochwiejStowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” to prężnie działająca organizacja pozarządowa na terenie gminy Krasnystaw. Stowarzyszenie powstało w 2014 r. Głównym celem  naszego działania jest praca na rzecz rozwoju wsi i jej mieszkańców  i  rozwoju gminy Krasnystaw. Jedną z form działalności stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych  z instytucji rządowych i pozarządowych na  działalność statutową.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący Rady                                               Krasnystaw, dnia 21.06.2016 r.
Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2016

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw , która odbędzie 30 czerwca 2016 r. (czwartek) na godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, pokój nr 203.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej SI7 (Warszawa) Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski - Hrebenne (granica Państwa)"


Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u