Zakończono budowę kompleksu sportowego w Siennicy Nadolnej

czwartek, 1 października 2015 r.

IMG 1155Dobiegły końca prace przy budowie kompleksu boisk sportowych z zapleczem w Siennicy Nadolnej. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2013 roku, obecnie wykonawca zgłosił gotowość obiektu do odbioru.
Jest to pierwszy taki obiekt w gminie Krasnystaw i jeden z nielicznych w powiecie, powstaje na działce, którą gmina otrzymała od Krajowej Spółki Cukrowej. Kompleks składa z boiska trawiastego do piłki nożnej, budynku administracyjno-technicznego, dwóch boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową, przystosowanych do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną oraz kortu tenisowego. Oprócz tego powstały trybuny dla 599 osób, parking i komunikacja wewnętrzna, a cały teren jest oświetlony i ogrodzony.

Czytaj więcej...

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę.

Czytaj więcej...

Komunikat ARiMR

arimrSzanowni Rolnicy

W związku z uchwalą Rządu w sprawie pakietu pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę i upływającym 30 września 2015 r. terminem składania wniosków, Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Państwa w dniu 27 września 2015 r. na Dzień Otwartych Drzwi ARiMR.

Czytaj więcej... 

Procedura szacowania strat - informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa LUW.

Czytaj więcej...

Zmiana prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

czwartek, 24 września 2015 r.

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie prognozuje wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana 
wysokość opadów od 15 mm do 30 mm. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi i burzami.

czytaj więcej ...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnystaw

   Gmina Krasnystaw przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnystaw”, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farmy elektrowni wiatrowych Krasnystaw”

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u