Wielkanocne warsztaty plastyczne

piątek, 18 kwietnia 2014 r.

wielkanocne-warsztaty-plast-bUczniowie Szkoły Podstawowej z Siennicy Nadolne kultywują wielkanocne tradycje. Przedświąteczne lekcje plastyki odbywali na warsztatach w świetlicy środowiskowej miejscowej biblioteki, gdzie uczyli się wykonywania wielkanocnych stroików.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o przymrozkach

środa, 16 kwietnia 2014 r.

imgwIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie przewiduje spadek temperatury do około 0°C, przy gruncie do -4°C.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 11 kwietnia 2014 roku

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Nr 109999L położonej w miejscowości Zakręcie od km 0+000 do km 1+355 (1,355 km)" 

czytaj więcej...

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

wtorek, 15 kwietnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2014:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krasnystaw
z dnia 8 kwietnia 2014 roku

o wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 109761L położonej w miejscowości Krupe od km )+000 do km 1+210 (1,210 km)"

czytaj więcej

Projekt „Kapitał na starcie”

wtorek, 15 kwietnia 2014 r.

Projekt „Kapitał na starcie” realizowany jest w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Czytaj więcej...

Szkoła w Siennicy Nadolnej z tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”

wtorek, 8 kwietnia 2014 r

Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej otrzymał zaszczytny tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów", który stanowi wyróżnienie dla placówek przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

VI Powiatowy Konkurs Recytatorski

piątek, 11 kwietnia 2014 r.

0"Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza - uśmiech" - te słowa księdza Jana Twardowskiego były mottem tegorocznego konkursu recytatorskiego jego poezji, który odbył się w Zespole nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Placówka, której ksiądz Twardowski jest patronem, była organizatorem występów młodych recytatorów już po raz siódmy, ale jeszcze nigdy konkurs nie cieszył się tak dużą popularnością. W tegorocznej edycji wzięło udział 47 wykonawców z 15 placówek powiatu krasnostawskiego.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Szkoła Współpracy” w Siennicy Nadolnej

wtorek, 8 kwietnia 2014 r

szkola wspolpracy logo

 31 marca 2014 r. społeczność szkolna Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej rozpoczęła pracę w ogólnopolskim, systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Współpracy. Uczniowie, rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u