Komunikat w związku z zagrożeniem suszą

Komunikat
U W A G A!


        Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców Gminy Krasnystaw, że w związku z zagrożeniem suszą rolniczą ewentualne straty w uprawach polowych wywołane przez suszę można zgłaszać w formie pisemnej  z podaniem rodzaju uprawy, ich powierzchni oraz wysokości szacowanych szkód w Urzędzie Gminy Krasnystaw ul. Konopnickiej 4,  22-300 Krasnystaw.

                                           
                                                            Wójt Gminy Krasnystaw    

 mgr inż. Janusz Korczyński  

Komunikat

U W A G A!

 

Wójt Gminy Krasnystaw informuje mieszkańców Gminy Krasnystaw, że w związku z zagrożeniem suszą rolniczą ewentualne straty w uprawach polowych wywołane przez suszę można zgłaszać w formie pisemnej z podaniem rodzaju uprawy, ich powierzchni oraz wysokości szacowanych szkód w Urzędzie Gminy Krasnystaw ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw.

 

Wójt Gminy Krasnystaw

 

mgr inż. Janusz Korczyński

Procedura szacowania strat - informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa LUW.

Czytaj więcej...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnystaw

   Gmina Krasnystaw przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnystaw”, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw


z dnia 4 września 2015r.

o godzinach pracy Obwodowych Komisji do spraw Referendum

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw

W związku zarządzonym na dzień 6 września 2015r. referendum ogólnokrajowym  Wójt Gminy Krasnystaw informuje, mieszkańców, iż będzie zorganizowany transport w następujących godzinach do lokali  wyborczych

Czytaj więcej...

VIII sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

środa, 2 września 2015 r.

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się dnia 10 września 2015 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

Czytaj więcej...

Komunikat

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  śp.
Stanisława Hawryluka

wieloletniego sołtysa sołectwa Bzite, byłego Radnego Gminy Krasnystaw a także Naczelnika i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzitem.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 01 września (wtorek) o godz. 15:00
w kościele w Bzitem.

Dożynki w Bzitem

środa, 2 września 2015 r.

IMG 0374W niedzielne popołudnie, 30 sierpnia 2015 r. mieszkańcy miejscowości Bzite dziękowali za tegoroczne plony podczas zorganizowanych Dożynek Wiejskich. Funkcje starostów tegorocznych dożynek pełnili P. Monika Szuran i P. Bogusław Rybczyński. 

Czytaj więcej...

"XVI Bieg Sobiborski"

piątek, 28 sierpnia 2015 r.

biegs

Dożynki w Małochwieju Małym

środa, 2 września 2015 r.

P1015840

Sierpień to czas gdy rolnicy po zakończonych żniwach świętują, organizując tradycyjne dożynki. Tegoroczne dożynki w Małochwieju Małym zorganizowane zostały w dniu 30 sierpnia 2015 r. przez Radę Sołecką oraz Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo” przy współudziale Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Małochwieja Małego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne

piątek, 28 sierpnia 2015 r.

OTWARTE SPOTKANIA KOSNULTACJE
DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020


Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.
Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u