Zwrot podatku akcyzowego

UWAGA KONIEC OKRESU UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO !!!

 

Tylko do 31 sierpnia 2016 r.

 

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

czwartek, 18 sierpnia 2016 r.

Wójt  Gminy  Krasnystaw działając na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz. U.  z 2015 r., poz.1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisaną poniżej

czytaj więcej ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

zawiadamiam że Pan Arkadiusz Szurgot - pełnomocnik firmy WINDBUD Sp. z o.o., ul. Jacewska 32, 88-100 Inowrocław w dniu 16 sierpnia 2016 r. wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania (wszczętego na jego wniosek) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farmy elektrowni wiatrowych Krasnystaw" na działkach położonych w miejscowościach: Bzite, Krynica, Ostrów Krupski, Krupe, Czarnoziem.

czytaj więcej ...

Darmowy kurs angielskiego

Informacje i zapisy:

www.wkdk.pl/c/wg3


Liczba miejsc ograniczona ‐ decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo każdy uczestnik kursu, po jego ukończeniu, otrzyma darmowy podręcznik do nauki języka angielskiego.

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

czwartek, 18 sierpnia 2016 r.

Wójt  Gminy  Krasnystaw działając na podst. art. 38 ust. 1 w związku z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.( Dz. U. z 2015 r., poz.1774) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisaną poniżej

czytaj więcej ...

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 r.

„Wyprawka szkolna"

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. poz.1045) w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmie się uczniów:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u