Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT


... czytaj więcej

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych WMB na działkach o nr ewidencyjnych 785 i 786 w miejscowości Krupe.

... czytaj więcej

Nowa oferta Kompleksu Boisk przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej

logo-fundacja-lotto-jpgI etap budowy siłowni zewnętrznej. W ramach projektu w „Zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanym przy  współpracy z Fundacją LOTTO z programu mini grantów Gmina Krasnystaw rozpoczęła budowę siłowni zewnętrznej usytuowanej przy Kompleksie Boisk w Siennicy Nadolnej.

Czytaj więcej...

Świąteczna wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy

przedszkolaki 2017W dniu wczorajszym nasz urząd odwiedziły dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej, by z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyć życzenia świąteczne Wójtowi Gminy oraz wszystkim pracownikom.

Czytaj więcej...

Wykaz lekarzy weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin Krasnystaw, Kraśniczyn, Siennica Różana, Łopiennik Górny powiatu krasnostawskiego obejmujących obwody łowieckie ...

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u