ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU, W URZĘDZIE GMINY KRASNYSTAW PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW, WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRASNYSTAW.

 

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU WYKONYWANE SĄ NA ZLECENIE STAROSTY ZGODNIE Z USTAWĄ z dnia 28 września 1991 r. Art. 21, p. 1, ust. 2 (DZ.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435) UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU, ZGODNIE Z WW USTAWĄ, SĄ PODSTAWĄ NALICZANIA PODATKU LEŚNEGO

 

UPROSZCZONE PLANY PO ZATWIERDZENIU PRZEZ STAROSTĘ BĘDĄ DOKUMENTEM REGULUJĄCYM GOSPODARKĘ LEŚNĄ W OKRESIE NAJBLIŻSZEGO DZIESIĘCIOLECIA, OKREŚLĄ ONE RÓWNIEŻ ILOŚĆ DREWNA MOŻLIWĄ DO POZYSKANIA W TYM OKRESIE, BEZ SZKODY DLA

 

LASÓW. W DNIACH OD 17.10.2016r. DO 17.11.2016r. ZAINTERESOWANI WŁAŚCICIELE LASÓW

 

PROSZENI SĄ O SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI WPISÓW DO PROJEKTÓW PLANÓW ORAZ WNIESIENIE EWENTUALNYCH UWAG I WNIOSKÓW.

 

W PROJEKTACH UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU

UJĘTO LASY FIGURUJĄCE W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO „Ls"

'Projekty planów opracował podmiot wykonawstwa urządzeniowego - Eko Las Dariusz Chromiec (tel. kontakt. 606 81 85 98)

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u