Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 7 września 2016 r. (data wpływu do tut. urzędu: 27 września 2016 r.) uzupełniony w dniu 13 października 2016 r. złożony przez Pana Pawła Sikorę, Konopnica 251E, 21-030 Motycz, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u