Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

trzodę chlewną przemieszczaną do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwa zdrowia.

   Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii na podstawie badania klinicznego świni przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

   Przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii wiąże się z wystawieniem kary pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarstwie za rok poprzedzający, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 3899,78zł.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u