„…nawet odrobinę też podzielić można...”

PDPZ2016 2204 grudnia 2016 roku  odbyła się zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2016” na terenie Gminy Krasnystaw w Placówkach Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej - Sztab Nr 158. Akcja odbywała się w formie stacjonarnej  oraz w formie zbiórek ulicznych .

 

 

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich ludzi  za  dar z serca płynący, zaangażowanie  i wsparcie Akcji .

Dziękujemy za pomoc organizacyjną, transportową, logistyczną.
Dziękujemy wolontariuszom i przyjaciołom, którzy zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

 • P. Małgorzacie Policha – Dyrektor, nauczycielom i uczniom Zespoły Szkół Nr 1 w Siennicy Nadolnej,
 • Ks. Franciszkowi Kamińskiemu- Proboszczowi Parafii w Siennicy Nadolnej,
 • Ks. Zbigniewowi Kulikowi z Parafii w Siennicy Nadolnej,
 • Ks. Zbigniewowi Klichowi- Proboszczowi Parafii w Krupem,
 • P. Henrykowi Długoszowi- Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom zespołu Szkół Nr 5 w Krupem,
 • P. Danucie Bąk- Dyrektor, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowskim Przedmieściu,
 • P. Tadeuszowi Demczukowi- Sołtysowi Czarnoziemi,
 • P. Mirosławowi Waręckiemu- Sołtysowi Siennicy Nadolnej,
 • P. Krzysztofowi Pędzińskiemu- Sołtysowi Krupego,
 • P. Jerzemu Pastuszakowi- Sołtysowi  Krynicy
 • P. Anicie Sokół- -Sołtys Bzitego,
 • P. Marcie Gawron – Sołtys i Przewodniczącej KGW Widniówka ,oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich  w Widniówce,
 • P. Zbigniewowi Chwale- Sołtysowi Niemienic
 • P. Marzenie Kwiecień – Sołtys Zakręcia,
 • P. Arturowi Panasowi- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi  Suskiemu- OSP Czarnoziem- zbiórka uliczna
 • P. Andrzejowi Tkaczykowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna
 • P. Piotrowi Panasowi- OSP Krupe- zbiórka uliczna,
 • P. Marcinowi Sokołowi- OSP Bzite- zbiórka uliczna
 • P. Józefowi Terleckiemu – OSP Bzite- zbiórka uliczna
 • P. Mundkowi Wilkowi – za usługi transportowe
 • P. Małgorzacie Lancmańskiej -  Przewodniczącej KGW Siennica Nadolna
 • P. Agnieszce Figlarskiej- Radnej RG
 • P. Teresie Nowak- Twórczyni Ludowej,
 • P. Magdalenie Staroń,
 • P. Annie Drozdalskiej,
 • P. Bożenie Tchórzewskiej,
 • P. Witoldowi Kardyce,
 • P. Elżbiecie Sadowskiej,
 • P. Krystynie Wiórko,
 • P.  Joannie Zaj.

Za współpracę: Urzędowi Gminy Krasnystaw oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  Dorota Rybczyńska
 Szef Sztabu Nr 158

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u