Komunikat

K O M U N I K A T

Mieszkańcy Gminy Krasnystaw posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków na swoich nieruchomościach proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Krasnystaw, pokój 209  - w celu podpisania ważnych dokumentów.

 Wójt Gminy Krasnystaw   

 / -/  mgr inż. Janusz Korczyński

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u