Szóstoklasiści na tropie wybitnych Polaków

W ramach VIII Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki” 14 XII 2016 roku w Zespole Szkół nr 3 w Krasnymstawie odbyła się międzyprzedmiotowa lekcja pt. „Wybitni Polacy na tle ważnych wydarzeń historycznych Polski XVI - XX wieku”.

 

Została ona przeprowadzona  w klasie VI przez Panie: Małgorzatę Pomijan i Annę Wronę jako  połączenie treści nauczania z  języka polskiego i historii.

   Zajęcia miały charakter otwarty, obserwowali je nauczyciele przede wszystkim języka polskiego i historii z następujących szkół:

  • Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie,
  • Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie,
  • Szkoły Podstawowej w Jaślikowie,
  • Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym
  • Szkoły Podstawowej w Orłowie Drewnianym.

Podczas zajęć zastosowane zostały różne metody aktywizujące. Szóstoklasiści pracowali w grupach, tworzyli mapy myślowe, pracowali z wykorzystaniem linii czasu. 

   Na szczególne uznanie zasługuje wspaniałe zaangażowanie uczniów, którzy odpowiednio zmotywowani przez większą część zajęć uczyli się sami, co jest największym atutem nowoczesnej dydaktyki. W lekcji wykorzystano również tablicę interaktywną do przedstawienia zmieniających się granic Polski na przestrzeni wieków.

   Po lekcji nastąpiła dyskusja na następujący temat: „Planowanie metodyczne a realizacja celów w procesie uczenia się”, poprowadzona przez Panią Teresę Kozioł – konsultanta LSCDN.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u