Gmina otrzymała dofinansowanie na OZE

   29 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński oraz skarbnik gminy Małgorzata Kościuk podpisali umowę o dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Krasnystaw”.


   W dniu 22 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W województwie lubelskim 108 gmin otrzymało dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Gmina Krasnystaw również znalazła się na tej liście.

   Projekt ten został wybrany do dofinansowania , spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i otrzymał pozytywną ocenę, uzyskując 100 punktów. Całkowita wartość projektu wynosi 4 376 580, 20  zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania to 3 255 727, 65  zł.

   Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (415 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

EFRR UG achromat 1024

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u