OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw, w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Siennica w m. Kasjan

... czytaj więcej

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u