XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

     Uprzejmie zapraszam na XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  14 lutego 2017 r. o godz. 10:00  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 Proponuję następujący porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXI sesji  rady.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Rozpatrzenie  uchwał:
  1. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  2. w sprawie uchwalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do punktu przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Krasnystaw;
  3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wincentów gm. Krasnystaw;
  5. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Krasnystaw.
 8. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych za rok 2016.
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 10. Informacje i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad XXII  sesji Rady Gminy Krasnystaw.


Z poważaniem:                 
Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw

Mirosław  Berbeć               

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u