Wizyta delegacji Gminy Krasnystaw na Ukrainie

   W dniu 19 lutego 2017 r. delegacja samorządu Gminy Krasnystaw w osobach: Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Berbeć, Zastępca Wójta Tomasz Barczuk, Skarbnik Gminy Małgorzata Kościuk, Kierownik Referatu Organizacyjnego UG Krasnystaw Iwona Solan złożyła wizytę w Smidynie (obwód wołyński) na Ukrainie.

Wyjazd zorganizowano na zaproszenie tamtejszych władz oraz miejscowej organizacji „Smidyńska Inicjatywa”.
Celem wizyty u wschodnich sąsiadów było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Gminą Krasnystaw a ukraińską Gminą Smidyn dotyczącej wymiany młodzieży, wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie rozwoju gmin i współpracy na płaszczyźnie kultury.

  Przedstawiciele naszej gminy spotkali się z władzami Smidyna oraz członkami prężnie działającej organizacji „Smidyńska Inicjatywa”. Podczas spotkania zaprezentowano obie gminy. Gospodarze pochwalili się odremontowaną szkołą i funkcjonującym domem kultury.

  Po oficjalnym roboczym spotkaniu zaproszono naszą delegację na coroczne obchody pożegnania zimy i powitania wiosny. Na scenie swój dorobek artystyczny prezentowały lokalne zespoły i młodzież szkolna.

   Przedstawiciele naszej gminy zostali bardzo ciepło przyjęci  przez władze Smidyna. Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje w przyszłości współpracą i przyniesie korzyści obu stronom, polskiej i ukraińskiej.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u