Co wisi w powietrzu? – relacja z konferencji

SMOG201714W ciągu ostatnich miesięcy często słyszeliśmy w mediach alarmujące informacje na temat stanu powietrza w Polsce. Czym oddychamy? Jak interpretować dane o stężeniu pyłów w powietrzu? Jak te zanieczyszczenia wpływają na nasze zdrowie i życie? Co może zrobić każdy z nas na rzecz ochrony czystości powietrza? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas szkolnej konferencji „Co wisi w powietrzu?” na temat niskiej emisji pyłów.

 Konferencja dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej została zorganizowana 16. 03. 2017 roku. Gości i uczestników przywitała dyrektor szkoły pani Małgorzata Policha

   Następnie głos zabrała inicjatorka spotkania pani Beata Wrońska.  Wystąpienie rozpoczęła od wyjaśnienia, czym jest niska emisja pyłów, omówiła przyczyny i sposoby walki z zanieczyszczeniem powietrza. Ta część spotkania została uzupełniona informacją wynikającą z obserwacji przeprowadzanych przez uczniów.

   W dniach 10 i 14 marca Amelia Niedźawiadek, Joanna Palonka, Dawid Kalisiewicz i Dawid Szambelan (II a gimnazjum) sprawdzali, ile samochodów przyjeżdża do naszej szkoły i jaką odległość pokonują kierowcy między domem a budynkiem szkolnym między 7:20 a 7:55. Transport samochodowy jest jednym z czynników mających wpływ na jakość powietrza, które wdychamy.


   Następnie głos zabrał pan Zbigniew Rzemieniuk. Mówił o smogu, nienaturalnym zjawisku atmosferycznym, z którym mieliśmy do czynienia bardzo często w ostatnich miesiącach. Omówił związki chemiczne występujące w zanieczyszczonym powietrzu, skutki przyrodnicze wynikające z zanieczyszczeń. Wskazał sposoby ograniczenia poziomu  zanieczyszczeń atmosferycznych.

   Kolejnym prelegentem był pan Andrzej Bas, kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Krasnystaw. Wystąpienie dotyczyło działań ekologicznych na terenie gminie. Zanieczyszczenie atmosfery na obszarze gminy nie jest wysokie z uwagi na niewielkie uprzemysłowienie i w związku z tym, wpływ emisji przemysłowej na stan czystości powietrza jest znikomy. Niewątpliwie na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływa to, czym palimy w domowych kotłowniach. Gość mówił o planach samorządu, dotyczących budowy biogazowni, informował również o możliwości dofinansowania pożyczki EkoDom. Gmina Krasnystaw o działaniach na rzecz czystego powietrza informuje na swojej stronie internetowej.


   Ostatni gość konferencji pan dr Marek Wójtowicz, zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej SPOZ w Krasnymstawie, poświęcił swoje wystąpienie skutkom zdrowotnym zanieczyszczenia  atmosfery. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień: osłabienie odporności, alergie, astma, problemy z koncentracją. Ma wpływa na układ krwionośny, oddechowy, nerwowy. Metale ciężkie zatruwają organizm i powodują zaburzenia w funkcjonowaniu wielu narządów, np. płuc.

   Spotkanie zakończyło się apelem, aby młodzi ludzie dbali o środowisko i wpływali na swoje otoczenie. Warto też zdawać sobie sprawę, że w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera przedwcześnie 40 - 45 tysięcy osób rocznie.

B. Wrońska

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u