Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie - informacja

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE
Małgorzata Kalinowska

Wójtowie Gmin Powiatu krasnostawskiego

W związku z wejściem w życie w dni 27 marca 2017r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że:


1. Właściciele gospodarstw, w których utrzymywane są świnie powinni zgłaszać lekarzowi weterynarii zwiększoną liczbę padnięć świń oraz wystąpienie objawów klinicznych takich jak gorączka, sinica uszu, biegunka.

2. W przypadku wystąpienia podejrzenia zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, posiadacz zwierząt jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia podejrzenia wystąpienia ASF.

3. W przypadku odnalezienia zwłok dzika należy bezzwłocznie zawiadomić miejscowego lekarza weterynarii lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie. Dotyczy to również dzików, które zginęły na skutek kolizji
drogowej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Krasnymstawie

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u