XVIII Sesja Rady Gminy Krasnystaw

środa, 5 września 2012

XVIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Krasnystaw odbędzie się w dniu 10.09.2012r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4 pok. 203 II p.).

Porządek obrad:
Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwał:
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Wójta Gminy Krasnystaw,
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowe na 2012 rok,
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Krasnystaw w charakterze Partnera do realizacji projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u