GMINNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BIEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 BRD 20171  W dniu 25 kwietnia 2017r w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krasnystaw.

   Celem Turnieju jest  działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

   Impreza została przygotowana przez nauczycieli uczących w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem Pana Mariusza Gronkowskiego i Pana Grzegorza Morylowskiego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie oraz Gminą Krasnystaw.

  Turniej składał się z części teoretycznej oraz praktycznej - jazda rowerem po torze sprawnościowym. Po zakończeniu konkurencji komisja sędziująca w składzie: dyrektor szkoły  Pan  Henryk Długosz – przewodniczący komisji, Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty  Gminy Krasnystaw, st. sierżant Magdalena Dolebska, st. post. Damian Tębikowski z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie – Pani Iwona Stępień oraz opiekunowie: Pan Grzegorz Morylowski , Pan Piotr Bielesza, Pani Elżbieta Marczewska-Buk i Pan Paweł Haładyj  ustaliła następujące wyniki:

Na etapie szkół podstawowych:

I miejsce    -    Szkoła Podstawowa w Krupem
II miejsce   -    Szkoła Podstawowa w Nr 3 w Krasnymstawie
III miejsce  -    Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
IV miejsce  -    Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
V miejsce   -    Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii Szkół Podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie – Krystian Galewski.

Na etapie gimnazjów:

I miejsce    -    Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie
II miejsce   -    Gimnazjum Nr 2 w Jaślikowie
III miejsce  -    Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej
IV miejsce  -    Gimnazjum Nr 5 w Krupem
V miejsce   -    Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii Gimnazjów został: uczeń Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie – Patryk Niećko

Na zakończenie turnieju drużyny otrzymały puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Sponsorami zawodów byli: Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz Rada Rodziców Zespołu Nr 5 w Krupem.


Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za ufundowanie nagród.


 Gminę Krasnystaw na  Etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będą reprezentować:

Szkoła Podstawowa w Krupem w składzie:

  1. Kamil Chudziak – uczeń klasy VI
  2. Luiza Dulbas - uczennica  klasy VI
  3. Klaudia Wilgocka - uczennica  klasy V
  4. Hubert Moń – uczeń klasy V

Opiekun drużyny -    Mariusz Gronkowski

Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie w składzie:

  1. Daniel Piętal – uczeń klasy II
  2. Patryk Niećko – uczeń klasy II
  3. Patryk  Podgórski – uczeń klasy I

Opiekun drużyny    - Paweł Haładyj

 Życzymy powodzenia!


Mariusz Gronkowski

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u