Rewitalizacja zamku w Krupem i wieży ariańskiej w Krynicy

wizualizacje l01W dniu 27 kwietnia 2017 Gmina Krasnystaw podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizacje zadania pn. „Zagospodarowanie ruin zamku w Krupem”.  Wartość zadania zaplanowano na kwotę 9 945 760,94 zł. - w tym wkład własny 1 491 864,15 zł (15 %) a kwota dofinansowania ze środków UE 8 453 896,79 zł. ( 85 %).

   Planowany czas realizacji zadania przypadnie na okres 31.01.2018r. – 31.10.2019r.

   W ramach przygotowanej dokumentacji architektonicznej wykonanej przez pracownię architektoniczną Łukasz Szleper  Projekt z Wrocławia przewidziane jest wykonanie restauracji dziedzińca  głównego, powstanie tam platforma widokowa, do której będzie prowadził most z odtworzoną bramą wjazdową. Dziedziniec będzie pełnił też funkcję sceny przy realizacji wydarzeń plenerowych m.in. Sobótki, koncertów, kiermaszów i tym podobnych wydarzeń kulturalnych. Z dziedzińca będzie można przejść na basztę narożną, która będzie odtworzona z funkcją wieży widokowej. Rewitalizacja będzie miała za cel również zabezpieczenie murów i sgraffitów umieszczonych na attykach.

    Zaplanowano również odtworzenie dwóch komnat w piwnicach zamku z przeznaczeniem na pomieszczenia wystawienniczo – ekspozycyjne z zapleczem sanitarnym, toaletą i pomieszczeniem gospodarczym. Terem  wokół  zamku zostanie uporządkowany, powstanie system alejek, ławek ,oświetlenia, uporządkowane zostaną fosy. Zostaną wykonane obrysy murów okalających zamek z narożnymi bastejami oraz zostanie wykonany drugi most prowadzący do dworu Rejów.
W ramach inwestycji powstaną przyłącza wodno- kanalizacyjne, elektryczne  oraz iluminacja zamku. W ramach zadania przewidziane są również  prace archeologiczne.
Koncepcje i założenia do tego zadania zostały wcześniej sfinansowane ze środków Norweskiego Funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach  Obszaru Funkcjonalnego Jana III Sobieskiego.  

  Gmina przygotowuje się też do rewitalizacji wieży w Krynicy. Jest do drugi obiekt tego typu w Polsce (pierwszy to wieża von Fahrenheita w Rapie na Mazurach).
Rewitalizacja będzie polegać na oczyszczeniu i zabezpieczeniu ścian wieży w tym wykonanie uzupełnienia tynków, wykonaniu bramy drewnianej z okuciami zabezpieczającej wejście do wieży, oczyszczeniu zabezpieczenia oraz wymianie pokrycia dachowego wykonanego z gontu,  ułożenie posadzki z cegły w środku wieży oraz  wykonanie opaski z kamienia wokół wieży.  W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie niewielkiej działki wokół wieży  oraz przygotowanie drogi dojazdowej ułatwiającej lepszą komunikację do obiektu.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u