XVIII Konferencja Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

konferencja kgw  26W dniu 13 maja 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Niemienicach odbyła się XVIII Konferencja Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich połączona z obchodami Jubileuszu 80- lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Niemienicach. Organizatorami tegorocznej Konferencji było Gminne Centrum Kultury oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach na czele z Panią Izą Grzesiak i Jaślikowie  z Przewodniczącą Panią Barbarą Mazurkiewicz.

Patronat nad Konferencją objął Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński.
   Temat  tegorocznej Konferencji brzmiał „ Senior też człowiek”. Prelekcję przygotowały panie: Małgorzata Antoniak – Dyrektor Miejskiej Biblioteki  Publicznej  w Krasnymstawie, kierownik Filii Uniwersytetu III Wieku w Krasnymstawie oraz pani Urszula Hus – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

   Na spotkanie przybyli zaproszeni goście w osobach: Józef Zając -Senator RP, Krzysztof Grabczuk- Wicemarszłek Województwa Lubeskiego, Marcin Łopacki - Kierownik Chełmskiej Delegatury Urzędu Marszłkowskiego, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski, Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu,  Jan Rudnicki – Prezes Regionalnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie, Janina Wiechnik – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasnystaw, Przewodnicząca Gminnej Rady KGW, Jan Bojarski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Janusz Korczyński – Wójt Gminy Krasnystaw, Tomasz Barczuk – Zastępca Wójta.           

   Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał KGW w Niemienicach  z okazji 80- lecia działalności   Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, który wręczył Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań dla  wieloletnich członkiń i „Honorowych Przewodniczących”, otrzymały je panie:

  1. Helena Chwała – KGW Niemienice
  2. Zofia Deptuś - KGW Niemienice
  3. Zofia Karauda - KGW Niemienice
  4. Anna Buk – KGW Jaślików
  5. Zofia Kwiecień - KGW Jaślików

Konferencji towarzyszyły wystawy twórczości amatorskiej członkiń KGW z Niemienic i Jaślikowa, wystawa fotografii z „ archiwum Koła Gospodyń Wiejskich w Niemienicach”.                                                               
W części artystycznej wystąpił „ Klub Solisty” oraz Kapela „Cukrowniacy”.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u