PRZEDSZKOLE W KRUPEM – DZIEŃ RODZINY W PLENERZE

dzien rodziny 0105 czerwca 2017r. dzieci z przedszkola w Krupem bawiły się na festynie z okazji Dnia Rodziny zorganizowanym przez Radę Rodziców w składzie: Magdalena Nowacka, Justyna Chymos, Mariola Janiec oraz pracowników przedszkola. Uroczystość odbyła się na placu przy OSP w Krupem. Przybyli na nią rodzice, zaproszeni goście oraz społeczność lokalna.


   Pani Dyrektor Jolanta Szymańska-Zając powitała przybyłych gości w szczególności: Panią Janinę Wiechnik - zastępcę przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw, Ewelinę Janowczyk – kierownika oświaty, Annę Rapa - specjalistę do spraw oświaty, Henryka Długosza - Dyrektora szkoły w Krupem, Krzysztofa Pędzińskiego – sołtysa wsi Krupe, Rafała Berezę - Mistrza i Rekordzistę Europy w zawodach strażackich.

   Pani Dyrektor podkreśliła że Dzień Rodziny to wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci. Pełen radości wzruszeń i uśmiechu. Jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą z dala od codziennych trosk. Zaznaczyła, że rodzina stanowi najlepsze środowisko w którym może rozwijać się człowiek. Dzięki rodzicom dziecko kształtuje swój system wartości moralnych i społecznych a wzorce panujące w rodzinie mają ogromny wpływ na osobowość dziecka. W niej uczy się szacunku i miłości do drugiego człowieka i znajduje wzór do dalszego życia. Następnie pani Dyrektor złożyła życzenia dla rodziców i dzieci z okazji ich święta oraz zaprosiła na część artystyczną i do wspólnych zabaw. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, aktorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Dzieci złożyły swoim rodzicom życzenia i wręczyły upominki.

   Następnie rozpoczęły się wspólne zabawy. Atrakcji było sporo. Rada Rodziców zaprosiła animatora z zespołu LKS DYWIZJON z Krasnegostawu, który w przebraniu klauna prowadził wesołe zabawy, gry oraz konkursy z nagrodami. Była dmuchana zjeżdżalnia, wielkie kolorowe bańki mydlane. Można było posmakować pysznych dań z grila, bigosu, ciast, napoi itp. Wiele radości sprawiła dzieciom Myszka Miki, która częstowała wszystkich gości cukierkami, bawiła się z dziećmi i pozowała do pamiątkowych zdjęć. Dzieci bardzo cieszyły się  ze spotkania z Panem Rafałem Berezą, który zaprezentował swoje umiejętności jako strażak i pozwolił dzieciom pospacerować w pięknych błyszczących kaskach. Mamy nadzieję, że ta lekcja zainspiruje naszych wychowanków  do tego, aby w przyszłości zostać dzielnym strażakiem.

   Atmosfera tej uroczystości była podniosła, ale i bardzo radosna. Przebiegała w niezwykle rodzinnym klimacie. Pani Dyrektor dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej środowiskowej uroczystości m.in: Panu Januszowi Korczyńskiemu - Wójtowi Gminy Krasnystaw, Panu Tomaszowi Barczukowi - W-ce Wójtowi Gminy Krasnystaw, Panu Wiesławowi Kocimskiemu - Pezesowi OSP w Krupem, nauczycielom i pracownikom przedszkola w Krupem za przygotowanie części artystycznej, dekoracji oraz poczęstunku, sponsorom: Janinie Wiechnik, Justynie i Łukaszowi Chymos, Anecie Jędrej, Rafałowi Bobrzyckiemu, firmom: Alfa – za wypożyczenie parasoli, KDK – za użyczenie sceny, LGD Krasnystaw Plus za namiot, zakładowi mięsnemu ZAGRODA - za wyroby mięsne, Marcinowi Miś za pożyczenie stołów i ławek, Pani Natalii Nosal za fotografowanie, Radzie Rodziców za pomysłowość i ofiarność oraz tym rodzicom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do uświetnienia tej imprezy m.in.: Annie Marciniak, Łukaszowi Nowackiemu, Łukaszowi Chymos, Katarzynie i Mariuszowi Pędzińskim, Januszowi i Andrzejowi Szeremeta, Robertowi i Annie Szuryga, Grzegorzowi Frańczukowi.

   Spotkanie pod hasłem „Święto Rodziny„ na stałe zagości już w kalendarzu  uroczystości przedszkolnych. Jest to doskonała okazja, aby dzieciom sprawić radość w myśl powiedzenia „gdy śmieje się dziecko to cały świat się śmieje”, a rodzicom dać możliwość bliższego poznania się, integracji oraz wymiany doświadczeniami.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u