Obwieszczenie

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2017 r . na wniosek inwestora tj. Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu Oddział „ Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej 22-302 Siennica Nadolna została wydana decyzja nr AB.6740. 265 .2017 . zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę magazynu do składowania cukru (kategoria obiektu XVIII) - na działce nr ewid. 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna gmina Krasnystaw

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u