XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                    Krasnystaw, dnia 14.08.2017 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2017


Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

 

Proponuję następujący porządek sesji:
1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji rady.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
7.1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Siennicy Nadolnej gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy;
7.2/ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Siennica Nadolna gm. Krasnystaw na nieruchomość położoną w miejscowości Siennica Nadolna gm. Krasnystaw;
7.3/ w sprawie zmiany nazwy Zespołu Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krasnymstawie;
7.4/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017;
7.5/ w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Rozpatrzenie petycji wniesionych w dniu 26 lipca 2017 r. oraz w dniu 8 sierpnia 2017r.
w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2018 rok partycypowania w kosztach generalnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 842 na odcinku Krasnystaw – Białka i budowy chodnika.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.


Z poważaniem:
/-/ Mirosław Berbeć

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u