Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DEN 2017 1013 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej obchodzono Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczyste obchody były wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań. 
   W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zastępca Wójta Gminy Krasnystaw Tomasz Barczuk, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Berbeć, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Leszek Szeniak, Kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów Ewelina Janowczyk, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Anna Rapa.

Nagrody Wójta Gminy Krasnystaw otrzymali:

 1. Joanna Ćwikła – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej,
 2. Jolanta Szymańska-Zając – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krupem

nauczyciele:

 1. Paweł Haładyj
 2. Mirosław Berbeć

Dla wyróżniających się nauczycieli Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznali także swoje nagrody:

Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej:

 1. Jabłońska Alicja
 2. Jakubiec Małgorzata
 3. Kostecka-Marchewa Dorota
 4. Kwiecień Jacek
 5. Kwiecień Maria
 6. Mazurek Elżbieta  
 7. Sułek Dariusz 
 8. Wrońska Beata                              

Szkoła Podstawowa w Jaślikowie:

 1. Gawron Beata
 2. Kleban Beata
 3. Ciechańska Irena
 4. Biskup Małgorzata
 5. Knap Ewa
 6. Bojarczuk Magdalena
 7. Jasińska Agnieszka

Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 3  w Krasnymstawie:

 1. Małgorzata Białek
 2. Joanna Demczuk
 3. Roberta Hys
 4. Beata Niećka
 5. Anna Sędłak
 6. Monika Skrycka
 7. Krystyna Gozdecka

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym:

 1. Hanna Berbeć
 2. Teresa Berbeć
 3. Hanna Czuba
 4. Renata Lewandowska
 5. Anna Ścibor

Szkoła Podstawowa w Krupem:

 1. Renata Długosz 
 2. Izabela Józefowska 
 3. Alicja Tomasik-Matysiak   
 4. Krzysztof Darmochwał            

Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej:

 1. Pani Małgorzata Podolak
 2. Bożena Żyłowska

Publiczne Przedszkole w Krupem

 1. Elżbieta Dobosz

Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym oraz przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Krupem.

W dniu 19 października 2017 roku w Chełmie odbędzie się wojewódzka uroczystość, podczas której uhonorowani zostaną nauczyciele szkół odznaczeniami państwowymi, resortowymi, nagrodą ministra i kuratora oświaty:

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymają:

 1. Danuta Bąk – Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
 2. Małgorzata Podolak – Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej
 3. Anna Manachiewicz – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
 4. Grażyna Łukaszewska – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
 5. Wiesława Szumiło – Szkoła Podstawowa w Krupem

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymają:

 1. Danuta Hus – Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
 2. Beata Kleban – Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
 3. Stanisława Pachuta – Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymają:

 1. Dariusz Dubaj – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
 2. Krzysztof Błaszczak – Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
 3. Dorota Kwiatosz - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie
 4. Anna Wrona - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymają:

 1. Lucyna Dyndur – Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej
 2. Elżbieta Kasperek – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
 3. Celina Kowal – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej
 4. Urszula Podgórna-Miszczak – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzyma:

 1. Zbigniew Rzemieniuk – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u