VIII Obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków

2Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej zamieniło się w środę 5 grudnia w... salę sejmową. Tego dnia w placówce odbyły się ósme obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków, poświęcone ustawie o Młodym Polaku. W przeciwieństwie do "dorosłego" sejmu nie było jednak wystąpień partyjnych, ani utarczek słownych, zamiast tego były konstruktywne propozycje do ustawy.

   W obradach uczestniczyli również: Wójt Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak - Powroźnik, Kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów  Pani Ewelina Janowczyk, Dyrektor Przedszkola Pani Joanna Ćwikła.

   Grupie Krasnoludków towarzyszyły 6-latki z grupy Montessori, które przybyły na uroczystość z Panią Lucyną Dyndur.
Po uroczystym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego Marszałek Sejmu Konrad otworzył obrady, a następnie przedszkolaki obejrzały krótką prezentację przybliżającą podejmowaną tematykę. Następnie marszałek lub wicemarszałkowie (Patryk i Agatka)  udzielali głosu posłom.

   Dzieci niezwykle aktywnie wyrażały poglądy, które zostały spisane w formie ustawy. Przedszkolaki zdecydowały o przegłosowaniu a zatem zatwierdzeniu treści dokumentu. Na zakończenie wszyscy odśpiewali Hymn Optymistycznego Przedszkola a Pani Dyrektor poczęstowała wszystkich słodkościami. To był dzień pełen wrażeń, który na długo zagości w pamięci dzieci.

   Przedszkolaki z Siennicy Nadolnej lubią zabawę w sejm. Uczą się w ten sposób publicznego wypowiadania swoich poglądów i nabywają przekonania, że mogą uchwalać prawa, które ich dotyczą. Dzięki temu czują się ważne i doceniane, a przy okazji poznają nowe pojęcia związane z uchwalaniem przepisów.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u