Unijne zajęcia dla uczniów

środa, 11 września 2013 r.

Prawie 600 uczniów szkół, prowadzonych przez Gminę Krasnystaw skorzysta z bezpłatnych zajęć wyrównawczych i rozwijających ich umiejętności. Dodatkowe lekcje, organizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu, rozpoczną się w tym miesiącu, a zakończą w czerwcu przyszłego roku. Zajęcia będą się odbywać w Szkole Podstawowej w Jaślikowie, Gimnazjum nr 2 w Zakręciu, a także zespołach nr 1 w Siennicy Nadolnej, nr 3 w Krasnymstawie, nr 4 w Małochwieju Dużym oraz nr 5 w Krupem. Wezmą w nich udział zarówno uczniowie, którzy mają problemy z nauką, jak również dzieci szczególnie uzdolnione. W ramach projektu zostaną zorganizowane lekcje z matematyki i języka angielskiego, a także z przyrody, języka polskiego z elementami sztuki, matematyki z elementami informatyki, języka niemieckiego, chemii oraz edukacji filmowo-medialnej. Ponadto uczniowie zainteresowani rozwijaniem zdolności chemicznych, w marcu przyszłego roku pojadą do Lublina, by obejrzeć pokazy chemiczne, przygotowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony przez dyrektorów poszczególnych placówek po zakończeniu rekrutacji. Zainteresowani mogą się na nie zapisywać do 19 września. Unijne środki zostaną przeznaczone nie tylko na organizację dodatkowych lekcji, ale również na zakup tablic interaktywnych, mikroskopów oraz innych nowoczesnych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Projekt pod nazwą "Mam możliwości - chcę mieć szansę" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u