Umowa na schetynówkę podpisana

21 maja 2012r. Wójt Gminy Krasnystaw Janusz Korczyński i  Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc  podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę  drogi gminnej w miejscowości Siennica Nadolna – Wincentów oznaczonej nr 109752 L” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój”. 

Gmina otrzyma dotację w wysokości 478.079 zł., tj. nieprzekraczającej 30% kosztów realizacji zadania Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. w Kraśniku, które wykona zadanie za kwotę 1734947,00 zł.Termin wykonania zadania wyznaczono na  31.10.2012r. Realizacja tej inwestycji  przyczyni się nie tylko do poprawy stanu technicznego gminnych dróg, ale przede wszystkim wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, którzy codziennie z nich  korzystają.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u