Współtworzenie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok


Wójt Gminy Krasnystaw
zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2012 roku. Program na rok 2012 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce ngo.

Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2013 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza. Formularz wniosku można składać w sekretariacie urzędu, pokój nr 105, I piętro lub przekazać pracownikowi w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 13, parter. Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 31 sierpnia 2012.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u