Gmina Krasnystaw Laureatem Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska


Gmina Krasnystaw
została Laureatem Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska.
Nasza Gmina znalazła się w „Złotej Setce Samorządów w Polsce”, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.Ranking „Rzeczpospolitej” przeprowadzony został w dwóch etapach.

W pierwszym wybrano samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów. Punktowano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych oraz wartość środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które wpłynęły do budżetu gminy; zadłużenie samorządu; dynamikę wzrostu dochodów własnych; relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na 1 mieszkańca w działach transport i łączność oraz ochrona środowiska.
 
Do drugiego etapu kapituła rankingu zakwalifikowała 564 samorządy, w tym 250 gmin wiejskich. W drugim etapie punktowano między innymi: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca, liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2008-2011; wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku; udział wydatków na promocję oraz współpracę z jednostkami pomocniczymi gminy. Analizując dane za kolejne lata, kapituła przyjęła zasadę przyznawania najwięcej punktów za ostatni rok.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u