Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie  z dnia 6 lipca 2012 r. informującego, że strona ukraińska przekazała dokument pn. Informacja i analiza materiałów „Studium wykonalności budowy bloków energetycznych 3 i 4 w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie wraz z tomem 13 raportu o oddziaływaniu na środowisko , Częścią 14 „Oceną konsekwencji rozprzestrzeniania się transgranicznego w warunkach normalnych i podczas zdarzeń radiacyjnych”.

treść obwieszczenia

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u