Wiejski Dom Kultury w Niemienicach

DSCN5215

 

Gmina Krasnystaw rozpoczęła realizację kolejnego projektu pn. „Adaptacja budynku stanowiącego mienie gminy na Wiejski Dom Kultury w Niemienicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do obiektów, które pozwolą na zaspokajanie ich potrzeb społeczno kulturalnych. 

Adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Wiejskiego Domu Kultury umożliwi powołanie nowych form aktywności artystycznej i kulturowej m.in. poprzez koło plastyczne, recytatorskie, teatralne, zespół muzyczno - wokalny dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia sportowe.

W budynku swą siedzibę znajdzie również biblioteka oraz kawiarenka internetowa. Powyższe działania wpłyną znacząco na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i pozwolą na wspólne poznawanie dziedzictwa kulturowego. Wyremontowany budynek wraz z zagospodarowanym terenem przyległym (chodniki, parkingi) utworzy estetyczne centrum wsi, które zintegruje mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną miejscowości.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego jest firma „TOKBUD” Tomasz Karaś, ul Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w październiku 2010 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u