Przebudowa drogi gminnej kl. L relacji Kol. Zakręcie - Jaślików

DSC 0797

Gmina Krasnystaw zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej obejmujący „Przebudowę drogi gminnej klasy L relacji Kolonia Zakręcie – Jaślików”. Odcinek drogi objętej projektem o długości 5194,50 m pełni funkcję drogi umożliwiającej mieszkańcom wsi Jaślików i Kol. Zakręcie dojazd do firm, posesji prywatnych i gruntów rolnych.

 W ramach przebudowy wykonano:

  • podbudowę - wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym stabilizowanym mechanicznie,
  • warstwę wiążącą z mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo - żwirowej asfaltowej o strukturze częściowo zamkniętej otoczonej na gorąco,
  • warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej, grysowo – żwirowej asfaltowej o strukturze zamkniętej otoczonej na gorąco.

Utwardzono również pobocza, wykonano zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne oraz przepusty drogowe. W celu prawidłowego odwodnienia korony drogi wykonano obustronne rowy.
Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: V Transport, Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy – drogi gminne, którego cel zakłada poprawę jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym tym samym podnosząc konkurencyjność województwa lubelskiego i zwiększając mobilność jej mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 168 516,78 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło do 50 % kosztów kwalifikowanych i ostatecznie wyniosło 1 573 426,52 PLN.

Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 można uzyskać w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Lublinie‎ - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, fax. 081 44 16 740, www.rpo.lubelskie.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
Ponadto informacji udzielają następujące punkty informacyjne (godziny pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30).

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY w LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b/pokój 0.18, 20-151 Lublin
tel.: (81) 44 16 864, (81) 44 16 865, (81) 44 16 543, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w CHEŁMIE -  Filia UMWL
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921, fax (82) 56 30 208, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ – Filia UMWL
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 34 35 844, fax (83) 34 22 882, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w ZAMOŚCIU - Filia UMWL
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267, fax (84) 63 93 134, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w PUŁAWACH
ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel.: (81) 88 66 126 , (81) 88 66 127, 0 800 175 151 (Infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: 81 44 16 750, 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

DSC 0808

DSC 0815

DSC 0833

DSC 0835

DSC 0836

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u