Obszar Funkcjonalny Szlak Jana III Sobieskiego

 

DSC 0101

Gmina Krasnystaw informuje o przystąpieniu do projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” w partnerstwie z jedenastoma innymi samorządami.
Liderem projektu jest Gmina miejska Piaski, pozostali partnerzy to : Gminy – Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków, Ludwin, Milejów oraz Miasta - Łęczna i Krasnystaw.
Projekt ma na celu wspieranie działań z zakresu turystyki, przetwórstwa i energetyki. Dzięki tej inicjatywie Gminy partnerskie będą miały szansę przygotowania dokumentacji dla kluczowych inwestycji Szlaku Jana III Sobieskiego.Gmina Krasnystaw z dotacji będzie mogła przygotować dokumentację na rewitalizację przestrzeni zespołu zamkowo-parkowego w Krupem, pięknego i unikalnego zabytku w skali województwa lubelskiego.

W projekcie przewidziano czynny udział mieszkańców i przedstawicieli NGO w planowaniu przyszłości Obszaru Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez możliwość wyrażenia opinii, pomysłów, obaw w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje będą przeprowadzone w zależności od specyfiki inwestycji kluczowych za pomocą sprawdzonych metod i technik. Gmina Krasnystaw przy konsultacjach zastosuje metodę planning for real – polegającą na uwzględnieniu opinii mieszkańców na początku procesu planowania oraz przy wyborze ostatecznej wizji projektu planu.
Terminy konsultacji zostaną ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy w miejscowości Krupe jak i zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.krasnystaw.ug.gov.pl

Trwałość projektu zostanie zagwarantowana dzięki utworzeniu dwóch kluczowych dla gmin partnerskich dokumentów :
„Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru JIIIS w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej” oraz przygotowanych pod przyszłe środki z UE 2014-2020 planów operacyjnych.

Projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” jako jedyny projekt z Polski Wschodniej otrzymał dofinansowanie w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. To szczególne osiągnięcie, gdyż na 85 złożonych projektów w skali kraju tylko 15 otrzymało wsparcie.

Projekt będzie realizowany w okresie luty 2014 – styczeń 2016r.

Wartość całkowita projektu 2 643 240,00 zł,
Dofinansowanie 2 246 754,00 zł ( krajami wspierającymi są Islandia, Lichtenstein i Norwegia w ramach funduszu Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Gmina Krasnystaw w ramach tego działania otrzyma środki w kwocie :

wartość całkowita projektu przypadającego dla Gm. Krasnystaw     171 840 zł
dofinansowanie z EOG to kwota                                                        146 064 zł

logo

Współfinansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii  
oraz środków krajowych

krupe  krupe002  krupe003Krupe 001

 

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u